Bild på knappar och vred på ett skåp

För företag/verksamheter

Att hämta stora mängder vatten

Vattnet i vårt ledningsnät är i första hand ett livsmedel. Roslagsvattens uppgift är att producera och leverera dricksvatten till hushållen. Anslutna abonnenter betalar för nyttigheten och Roslagsvattens uppgift är att göra leveransen trygg och säker.

Att olovligt ta vatten från en brandpost utan Roslagsvattens medgivande betraktas som stöld och polisanmäls. Brandposterna är endast till för brandförsvaret och får aldrig användas av andra. 

Är du i behov av att hämta större mängder vatten? Klicka här för att läsa mer om vattenkiosker och hur du tecknar ett abonnemang.

Dela sidan via e-post