Bild på knappar och vred på ett skåp

För företag/verksamheter

Krav på e-faktura

Lag om krav på e-faktura

Riksdagen har antagit en lag om e-faktura till följd av offentliga upphandlingar (SFS 2018:1277). 

Alla inköp som görs av Roslagsvatten AB, oavsett värde, ska därför faktureras med e-faktura. 

Vi vill härmed göra dig som leverantör till Roslagsvatten uppmärksam på att från och med den 1 oktober 2022 kommer Roslagsvatten inte längre ta emot fakturor i andra format.

Fakturor som inkommer i annat format kommer att returneras för komplettering.
Undantaget är om inköpet görs som ett avrop från ett avtal som tecknades innan den 1 april 2019 och i vilken inga krav ställts på e-faktura.

Till dig som inte e-fakturerar och som saknar ett affärssystem för e-faktura:

Om du inte har ett ekonomisystem som möjliggör e-fakturering kan du registrera dig och logga in via Roslagsvattens Leverantörsportal, och där skapa en e-faktura utan kostnad.

Till dig som inte e-fakturerar men som har ett affärssystem för e-faktura:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör mer din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av en så kallad virtuell skrivare.

Till dig som redan skickar e-faktura:

Om du redan skickar e-faktura innebär detta ingen förändring. Roslagsvatten AB tar emot fakturor via Kofax Fakturaportal (före detta Readsoft/Lexmark). De kan ta emot fakturor från PostNord (Strålfors), BGC, OpusCapita, CGI, InExchange, Maventa, Swedbank, Pagero, ScanCloud, Creditflow, Evry, Basware, Tieto, Palette, Visma Proceedo, Liaison, SHB, Nordea, ELMA, NemHandel & Peppol.

Roslagsvatten identifieras genom:
•    Organisationsnummer 556142 - 2394.
•    GLN nr 7365561422399
•    Peppol id: 0007:5561422394
 

För mer information om e-faktura: www.digg.se, www.sfti.se, www.skl.se.
 

Roslagsvatten AB, 556142-2394, omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. 
Det innebär att alla fakturor avseende byggtjänster ska ställas ut utan moms. 

Fakturan ska innehålla text med hänvisning:
Omvänd betalningsskyldighet” eller ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster

Tänk på att fakturan även skall innehålla:
- Projektnummer
- Beställningsnummer 
- Leveransadress
- Beställarens namn
 Om Roslagsvatten får en felaktig faktura, kommer den att returneras för korrigering.

Vad betyder omvänd skattskyldighet?

Bygg- och anläggningstjänster som tillhandahålls ett byggföretag (dvs. ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster) är föremål för s.k. lokal omvänd beskattning i Sverige.

Reglerna innebär att det är köparen som är skattskyldig för byggtjänsterna istället för säljaren dvs. det är köparen av byggtjänsterna som redovisar den utgående och ingående momsen.

Läs mer om omvänd skattskyldighet på: www.skatteverket.se
 

I Roslagsvattens leverantörsportal kan ni ta del av pågående och avslutade upphandlingar samt hantera beställningar.
Roslagsvattens Leverantörsportal

Våra upphandlingar

Vi annonserar våra aktuella upphandlingar elektroniskt hos Kommers annons.
Roslagsvattens Upphandlingar
 

Våra beställningar

Genom inköpssystemet Kommers skickar vi våra beställningar elektroniskt till den e-postadress som angivits som ordermottagare. Det är viktigt att du bekräftar varje beställning direkt i e-postmeddelandet, eller via leverantörsportalen, och att du anger beställningsnumret på fakturan till oss.
Har du registrerat ett användarkonto i Kommers kan du göra ändringar i orderbekräftelser, avisera leveranser och skapa e-faktura utan kostnad. 

Användarhjälp

För frågor som gäller specifik upphandling och/eller beställning, kontakta ansvarig upphandlare.
 För frågor som gäller systemet vänder du dig direkt till leverantören Primona. www.primona.se/sv/for-leverantorer/

Dela sidan via e-post