Vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling. I snabbt växande regioner är det viktigt att den grundläggande infrastrukturen med vatten, avlopp och avfallshanteringen fungerar och byggs ut både med hänsyn till naturen, den känsliga havsmiljön och människorna som bor här.

Roslagsvatten ser till att 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. Vi bygger ut och underhåller ledningsnäten så att det håller lång tid framöver och vi renar det använda avloppsvattnet. Vi är verksamma i Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö kommun. I Österåker och Vaxholm tar vi även hand om avfallet och driver återvinningscentralerna. För Täby sköter vi fakturering av vatten och avloppstjänster samt hanterar kundfrågor.

Vår modell innebär att alla kommuner som anlitar Roslagsvatten också är delägare i bolaget. Det gör oss till en partner, inte bara en leverantör.

Det här gör vi

Vi har experter inom processteknik, projektering, projekthantering, juridik, ekonomi, kundservice, upphandlingar, produktion, krisberedskap och hållbarhet. Alla våra delägande kommuner använder bara de tjänster de behöver och betalar endast för dessa. De kommuner som ger oss hela VA-och/eller avfallsuppdraget kan dela på kostnaderna för ledning, administration och expertis. Vi gör också enskilda uppdrag.

Dela sidan via e-post