Här kan du läsa om vad som händer på Roslagsvatten och dess kommuner vi verkar i. 
Nya bestämmelser, direktiv och aktuella händelser.

Sprängning längs Trälhavsvägen

På måndag den 21 november kommer vår entreprenör att spränga eller spräcka berg i schakten vid berget längs Trälhavsvägen i Margretelund där vi har sp...

Publicerad
2022-11-16

Nu börjar Uppströmsveckan!

Uppströmsveckan vecka 46 är en vecka som fokuserar på det viktiga uppströmsarbetet för att förbättra vattenkvaliteten i reningsverken. Använd avloppet...

Publicerad
2022-11-13

Grundvatten i kranen 14-21/11 i Knivsta

Under vecka 46 (14 november till 21 november 2022), kommer abonnenter i Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet till kommunerna, utför underhållsarbeten som innebär att huvudvattenledningen behöver stängas av.

Knivsta
Publicerad
2022-11-08

Arbeten vid hamnen i Margretelund

Torsdag 10 november och fredag 11 november kommer Roslagsvatten att fälla en del träd i området runt hamnen vid reningsverket i Margretelund. Trädfäll...

Publicerad
2022-11-01

Information om vinteruppställningsplats för avfallskärl

Vintern närmar sig och vi vill påminna dig som tidigare har haft vinteruppställningsplats för dina avfallskärl och har åretruntabonnemang att placera ditt avfallskärl på vinteruppställningsplatsen från och med vecka 46. 

Publicerad
2022-10-19

Har du fått samtal om din LTA-anläggning?

I Roslagsvattens förbättringsarbete kommer vi att behöva uppgradera LTA-pumpar och styrenhet till en nyare version. Just nu pågår arbetet på Skarpö. ...

Publicerad
2022-10-04