Här kan du läsa om vad som händer på Roslagsvatten och dess kommuner vi verkar i. 
Nya bestämmelser, direktiv och aktuella händelser.

Vattenläget i kommunen

Norrvatten producerar vatten till bland annat Knivsta, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker i vattenreningsverket i järfälla. Ekerö får sitt vat...

Publicerad
2023-05-30

Nya regler för förpackningsinsamling

I juni 2022 fattade regeringen beslut om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. I enlighet med den nya förordningen tar kom...

Publicerad
2023-05-17

Bygget i Margretelund förskjuts

Enligt tidigare var planeringen att det skulle bli byggstart i projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund under april månad. Men på grund av at...

Österåker
Publicerad
2023-03-21

Ny hämtdag av avfall

Från och med 2023-04-01 kommer vi att ha en ny entreprenör för insamling av rest- och matavfall. Denna entreprenör kommer att använda fossilfria fordo...

Publicerad
2023-03-13

Höjd vatten- och avloppstaxa

Kommunfullmäktige i Roslagsvattens ägarkommuner, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö har fattat beslut om höjd vatten- och avloppstaxa i de flesta av kommunerna.

Publicerad
2023-03-07

Har du fått brev från oss?

Har du fått brev om ny tömningsrutin av ditt avfallskärl - från 1:a april 2023? Kärlen behöver ställs ut som bilden nedan eftersom vi byter insamlingsmetod för ditt/dina kärl. Detta gäller från och med den 1:a april 2023. 

Publicerad
2023-03-01

För dig som fått avläsningskort

För dig som har kommunalt vatten har vi nu skickat ut avläsningskort för din vattenmätare. Detta gör vi varje år för att se att vi fakturerar dig för rätt mängd vatten.

Ekerö
Knivsta
Vallentuna
Vaxholm
Österåker
Publicerad
2023-02-23