Bild på man som drar avloppsslang

Enskilt avlopp

Förutsättningar för tömning av enskilda avlopp

Här ser du vilka förutsättningar som krävs för att tömning av ditt enskilda avlopp ska kunna genomföras. Detta finns även i kommunens avfallsföreskrifter, du här.

Ska du anlägga ett nytt avlopp eller förändra ett redan befintligt avlopp så bör du se till att hämtförutsättningarna uppfylls redan från början. På så vis undviker du kompletterande åtgärder när tömningen väl är igång.

Klicka på bilden för att förstora

Bild
illustration som visar mått och instruktioner för hämtning av slam på fastlandet
 • Slanglängder som överstiger 10 meter skall i möjligaste mån undvikas. Längder över 10 meter debiteras en extra avgift.
 • Tillfartvägar skall ha tillräcklig bärighet för slamfordonen som kan väga upp till 28 ton med full last. De ska en bredd om minst 3 meter och vara fria från växtlighet i en bredd av minst 3,5 meter och 4,7 meters höjd. Vändplan för fordonet måste vara minst 9 meter i diameter eller så skall vändmöjlighet finnas i T-korsning eller liknande.
 • Lock som lyfts vid tömning får väga max 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas får det väga max 40 kg. Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen.
 • Anläggning och ev kopplingspunkt för sugkoppling ska markeras med en skylt. Skylten ska placeras väl synlig för entreprenören på ca 1 meters höjd. Skyltar kan beställas kostnadsfritt hos vår kundservice.
 • Om du har egen sugledning måste det finnas en slangbit med anslutningskopplingar vid slamanläggningen som entreprenören kan använda vid tömning. Den måste vara tillräckligt lång för att nå ner till botten av anläggningen. Övrig tid kan den förvaras på annan plats och då i rakt läge då en böjd slang försvårar tömningen.

Klicka på bilden för att förstora

Bild
Illustration på hur hämtning av slam ske från sjön

Slamtömning från sjön kan ske atingen direkt från slamfärja eller via ett mindre fordon som körs iland.

Allmänt

 • Vid ny- eller ombyggnation av enskild avloppsanläggning ska anläggningen eller anslutningspunkten ligga i omedelbar närhet till strandlinje eller bilens uppställningsplats. Roslagsvatten kan dock medge undantag i särskilda fall. Vid slangdragning över 10 meter tillkommer extra avgift.
 • Anläggning och ev kopplingspunkt för sugkoppling ska markeras med en skylt. Skylten ska placeras väl synlig för entreprenören på ca 1 meters höjd. Skyltar kan beställas kostnadsfritt hos vår kundservice.
 • Lock som lyfts vid tömning får väga max 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas får det väga max 40 kg. Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen.
 • Om du har egen sugledning måste det finnas en slangbit med anslutningskopplingar vid slamanläggningen som entreprenören kan använda vid tömning. Den måste vara tillräckligt lång för att nå ner till botten av anläggningen. Övrig tid kan den förvaras på annan plats och då i rakt läge då en böjd slang försvårar tömningen.

Tömning direkt från färja

 • Angöringsplats bedöms av entreprenören men generellt gäller att slamfärjan behöver 1 meters djup vid land, 2 meters djup 20 meter ut samt 10 meter i farledsbredd.
 • Avståndet för slangdragning räknas mellan vattenlinjen och anläggningen.

Tömning från litet fordon

 • Farbar väg fram till anläggning ska vara 2,5 meter bred med fritt utrymme på 3 meter i sidled och 3 meter i höjdled. Vägen ska ha tillräckligt bärighet för slambilen som kan väga mellan 5 och 15 ton.
Dela sidan via e-post