Skärgården

Du som har bostad i skärgården kan välja mellan flera abonnemang, se här nedan. Kontakta gärna kundservice så hjälper de dig till det abonnemang som passar just dina behov bäst.

Det här ingår i taxan

  • Tillgång till flytande återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall m.m.
  • Tillgång till en Återvinningscentral på fastlandet.
  • Administration, kundservice och fakturering, driftstillsyn samt planering och utveckling.
  • Återvinning av glas och tidningar.

Abonnemang

Permanentboende

Du som är permanentboende i skärgården (gäller öar utan väg- eller färjeförbindelse) kan välja att ha hämtning 13 eller 26 gånger per år. Vill du ha hämtning 13 gånger per år måste du kompostera ditt matavfall i en godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

Fritidsboende

För dig som fritidsboende i skärgården som bara nyttjar fastigheten under sommarhalvåret kan ha ett säsongsabonnemang. Säsongsabonnemanget börjar under vecka 16 eller 17 och pågår till och med vecka 40 eller 41. Under denna period får ni hämtat avfallet 1 gång var annan vecka. 

Har du säckhämtning får varje säck, av arbetsmiljöskäl, väga max 15 kg. Har du mycket avfall så kan du skaffa dig ytterligare säckställ och abonnemang.

Bra att veta!

Säckar får av arbetsmiljöskäl inte väga mer än 15 kg. 

Stickande och skärande föremål som  t ex glas och knivar får inte läggas i säcken.

Om ni vid enstaka tillfälle har extra mycket avfall kan ni få hämtat en extra säck i samband med den ordinarie hämtningen.

Har ni alltid har mycket avfall, kan ni skaffa er ytterligare ett säckställ och abonnemang.

Utöver basutbudet finns det ett antal olika tilläggstjänster som du kan beställa. Se avgifter och tjänster Här hittar du även frågor och svar angående avfallshantering i skägården.

För dig som slamkund: Observera att slamentreprenören har två veckor på sig att tömma ditt enskilda avlopp. Du kan bara se den första veckan (av två) här på Mina sidor.
Exempel: Står det tömning vecka 11 kan entreprenören även komma vecka 12 för att tömma brunnen. De har således två veckor på sig att genomföra sitt uppdrag.

Tilläggstjänster

Utöver basutbudet finns det ett antal olika tilläggstjänster som du kan beställa. Exempel på tilläggstjänster:

  • Budning av kyl och vitvaror från fastland och öar med broförbindelse
  • Budning av grovavfall från fastland och öar med broförbindelse