Bild på knappar och vred på ett skåp

För företag/verksamheter

Fettavskiljare

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad om livsmedelsverksamhet bedrivs i lokalen.

Varför fettavskiljare?
Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. När avloppsvatten kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet som fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom till rören. I olyckliga fall kan ett stopp leda till översvämning-ar av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat vatten till vattendrag. Stoppen medför stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastigheter.
 

Obs! Glöm inte att säkerställa att fettavskiljaren blir tömd med lämpligt intervall för att den ska fungera optimalt. Leverantören av fettavskiljaren kan hjälpa med bedömning om lämpligt tömningsintervall (dock minst 4 gånger/år). Fastighetsägare i Österåker och Vaxholm är välkomna att kontakta oss för abonnemangsfrågor.

Dela sidan via e-post