Allmänna handlingar

Genom offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter som finns hos Roslagsvatten.

Offentlighetsprincipen har funnits ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

All skriftlig information till och från Roslagsvatten blir vanligtvis till allmänna handlingar. Vissa handlingar kan dock vara belagda med sekretess.

Läs mer om Offentlighetsprincipen

Kontakta kundservice om du vill begära ut någon handling. info@roslagsvatten.se