2023-05-31Reparationsarbete på Ekerö

Vi genomför ett reparationsarbete under dagen 31/5 på Murrebovägen. Detta kan påverka trafiken på gatan. Vi beklagar eventuella besvär.  
Arbete avslutat
Ekerö