Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så hanterar vi avfall

Avfall är egentligen ett dåligt ord, för sanningen är att större delen av allt vi slänger kan återvinnas! Våra hushållsopor blir till ny energi som fjärrvärme och vårt matavfall blir till biogas och biobränsle.

ÅtervinningscentralenRoslagsvatten ansvarar för avfallshanteringen i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Vi har hand om två återvinningscentraler, hämtar hushållsavfallet från 20.000 abonnenter och försöker sprida vår kunskap om återanvändning och återvinning till de som bor i kommunerna.