Bild på soptunnor vid hus

Avfall

Så hanterar vi avfall

Avfall är egentligen ett dåligt ord, för sanningen är att större delen av allt vi slänger kan återvinnas! Våra hushållssopor blir till ny energi som fjärrvärme och vårt matavfall blir till biogas och biogödsel.

Bild
Bild på man som slänger cykel i container

Roslagsvatten ansvarar för avfallshanteringen i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Vi har hand om två återvinningscentraler, hämtar hushållsavfallet från 20.000 abonnenter och försöker sprida vår kunskap om återanvändning och återvinning till de som bor i kommunerna. 

Dela sidan via e-post