Förpackningsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att det är Roslagsvatten som får det ansvaret i Vaxholm och Österåker.

Till att börja med planerar Roslagsvatten för ett övertagande av samtliga återvinningstationer (ÅVS) i Vaxholm och Österåker. Förpackningar kommer alltså fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS. I nuläget är det ännu inte helt klart hur det fastighetsnära insamlingssystemet kommer se ut framöver.

Olika typer av förpackningar så som färgat och ofärgat glas, metall, tidningar, plast och papper

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Syftet med den nya lagen är att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. 

Börja sortera förpackningar

Din bostadsförening behöver välja en entreprenör som är godkänd av Roslagsvatten. Befintliga avtal blir ogiltiga 1 januari 2024. Här hittar du de godkända entreprenörer vi skrivit avtal.

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss.
 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni såklart fortsätta använda dem. Tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen. Om din nuvarande entreprenör inte är godkänd av oss behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. 
 • Du fortsätter ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista.
 • För ändringar av ditt abonnemang eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling. 2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar. Här hittar du de godkända entreprenörer vi skrivit avtal.
 

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Varje entreprenör sätter sin prislista och sköter faktureringen. Priset begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Ett tips är att ta höjd för införandet om ni behöver göra om era avfallsutrymmen på grund av matavfallsobligatoriet.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.
 • Ta gärna hjälp av: Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”

Vad är sorteringspremie?
Fastighetsägare i flerbostadshus/samfälligheter med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetalt från Roslagsvatten. Sorteringspremien motsvarar den fasta ersättningsnivån satt av Naturvårdsverket (NFS 2023:14 ) per hushåll för den period under året som hushållen har varit anslutna till den fastighetsnära förpackningsinsamlingen. Sorteringspremien kommer att betalas ut retroaktivt i samband med efterföljande års första faktura.

Sorteringspremien grundar sig på de fraktioner som samlas in. 
Vid ändring av insamlingsfraktioner har fastighetsägare skyldighet att anmäla detta till Roslagsvatten genom att göra en ny anmälan via länken nedan.

Den maximala ersättningen per år och per hushåll enligt gällande ersättningsföreskrift NFS 2023:14:

Papper/Kartong: 105 kr/år och hushåll
Plast: 117kr/år och hushåll
Glas: 47 kr/år och hushåll
Metall: 23 kr/år och hushåll
__________________________________
Totalt: 292 kr/år och hushåll

Exempel:
Fastighetsägare med 50 hushåll som erbjuder sina boende fastighetsnära insamling av alla förpackningsfraktioner (papper/kartong, plast, glas och metall) och som inför insamling från 1 april kommer då få ersättning för perioden 1 april t o m 31 december 2024 motsvarande = 219 kr * 50 hushåll = 10 960 kr.

Här kan du anmäla din BRF/samfällighet för sorteringspremien.

Alla villor, radhus och fritidsboende, ska senast första januari 2027 ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Med fastighetsnära insamling menas i direkt anslutning till bostaden eller där hushållen lämnar sitt mat och restavfall. Vilket insamlingssystem som lämpar sig bäst är ännu inte bestämt. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Felanmäl återvinningsstation

Fullt eller skräpigt på återvinningsstationen? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas. Du anmäler enklast behov av tömning eller renhållning genom att fylla i formuläret nedan. Du kan även ringa in din anmälan på Tel. 08-540 835 00. Viktigt att du anger stationens ID-nummer som du hittar på stationens TACK-skylt.

Här hittar du återvinningsstationer och kan skicka in felanmälan.

Här kan du läsa mer om den nya förordningen

Information hos Avfall Sverige om förpackningsinsamling
Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

Dela sidan via e-post