Förpackningsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att det är Roslagsvatten som får det ansvaret i Vaxholm och Österåker.

Till att börja med planerar Roslagsvatten för ett övertagande av samtliga återvinningstationer (ÅVS) i Vaxholm och Österåker. Förpackningar kommer alltså fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS. I nuläget är det ännu inte helt klart hur det fastighetsnära insamlingssystemet kommer se ut framöver.

Olika typer av förpackningar så som färgat och ofärgat glas, metall, tidningar, plast och papper

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Syftet med den nya lagen är att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. 

Börja sortera förpackningar

Din bostadsförening behöver välja en entreprenör som är godkänd av Roslagsvatten. Befintliga avtal blir ogiltiga 1 januari 2024. Under hösten kommer du hitta alla godkända entreprenörer vi skrivit avtal med här på vår hemsida.

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss.
 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni såklart fortsätta använda dem. Tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen. Om din nuvarande entreprenör inte är godkänd av oss behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. 
 • Du fortsätter ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista.
 • För ändringar av ditt abonnemang eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling. 2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar. Under hösten kommer du hitta alla godkända entreprenörer vi skrivit avtal med här på vår hemsida.
 

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Varje entreprenör sätter sin prislista och sköter faktureringen. Priset begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Ett tips är att ta höjd för införandet om ni behöver göra om era avfallsutrymmen på grund av matavfallsobligatoriet.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.
 • Ta gärna hjälp av: Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”

Alla villor, radhus och fritidsboende, ska senast första januari 2027 ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Med fastighetsnära insamling menas i direkt anslutning till bostaden eller där hushållen lämnar sitt mat och restavfall. Vilket insamlingssystem som lämpar sig bäst är ännu inte bestämt. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Har du frågor? Hör av dig till oss på avfall.forpackningar@roslagsvatten.se

 

Här kan du läsa mer om den nya förordningen

Information hos Avfall Sverige om förpackningsinsamling
Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar