Bild på våg

Värt att veta

Korta fakta om Roslagsvatten

Revaq
Revaq-certifierat slam, (torrsubstans). 100 % av vårt Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark.
2020: 827 ton
2019: 721 ton

Dricksvattenledningar
Längd dricksvattenledningar, alla ägarkommuner 2020: 81,8 mil

Liter dricksvatten per person och dygn
2020: 150 liter per person
2019: 150 liter per person

Antalet analysresultat på dricksvatten som bedömts otjänligt
2020: 0

Antalet anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i våra medlemskommuner
2020: 110 000st
2019 var det 109 000 st.
(Siffror baserade på antalet folkbokförda i Roslagsvattens verksamhetsområden).

Dela sidan via e-post