Bild på brygga med rep

Kommunalt avlopp

Släng inget i avloppet

Har du en soptunna i badrummet? För att undvika att hår, tops, tamponger och annat skräp hamnar i avloppet kan det vara en bra idé.

Om skräpet slängs i toaletten täpper det till rören och måste då tas bort för hand. Det gör reningsprocessen svårare och kan skada miljön.

Slänger du det i en papperskorg kan skräpet istället eldas och bli fjärrvärme som värmer upp bostäder. Sådant som kan återvinnas, som förpackningar, sorterar du och lämnar till återvinning. Överblivna mediciner och gamla kvicksilvertermometrar lämnar du till apoteket. Det är viktigt att du lämnar lacknafta, målarfärg och andra kemikalier på återvinningscentralen så att det tas om hand på rätt sätt.

Här är exempel på vad vi hittar i våra reningsverk:

 • Tops
 • Bindor
 • Tamponger
 • Kondomer
 • Våtservetter
 • Bomullspads
 • Matfett
 • Målarfärg
 • Lösningsmedel
 • Motorolja
 • Cigarettfimpar
 • Snus
 • Plastdetaljer

Vad får jag då spola ned i toaletten?

Det är enkelt om du tänker på att bara spola ned kiss, bajs och toapapper.

Dela sidan via e-post