Bild på knappar och vred på ett skåp

För företag/verksamheter

Momshantering

Ändringar i momshantering vid inköp av byggtjänster

Bygg- och anläggningstjänster som tillhandahålls ett byggföretag (dvs. ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster) är föremål för s.k. lokal omvänd beskattning i Sverige.

Reglerna innebär att det är köparen som är skattskyldig för byggtjänsterna istället för säljaren dvs. det är köparen av byggtjänsterna som redovisar den utgående och ingående momsen.

Roslagsvatten AB 556142-2394 kommer från och med den 1 januari 2019 att vara ett byggföretag i momshänseende dvs. ett byggföretag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster.

Det innebär att från och med den 1 januari 2019, ska fakturor från ert bolag avseende byggtjänster ställas ut utan moms. (Dvs alla fakturor daterade from 1 januari 2019). Fakturan ska innehålla text med hänvisning: ”Omvänd betalningsskyldighet” eller ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster”

 

Tänk gärna på att fakturan även skall innehålla:

- Projektnummer

- Leveransadress

- Beställarens namn

 

Om Roslagsvatten får en felaktig faktura, kommer den att returneras för korrigering.

Dela sidan via e-post