Avfallsabonnemang för verksamheter

Från och med 1 april 2018 är abonnemangsformerna för verksamheter ändrade som du ser nedan. Avgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften är 1530 kronor per år. Utöver det tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.

Insamlings- och behandlingsavgifter

Kärlabonnemang med separat utsortering av matavfall
Restavfall* sorteras ut i 190-660L kärl (grönt kärl). Roslagsvatten tillhandahåller kärl för restavfall samt 140L kärl för matavfall (brunt kärl). Abonnent som önskar använda krantömmande behållare för matavfall tillhandahåller detta alternativt godkänd kompost. Matavfallet töms efter schema enligt överenskommelse med Roslagsvatten.

*Restavfall är det som är kvar när du sorterat ut matavfall och förpackningar, det vill säga brännbart avfall (grönt kärl).

Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.

Krantömmande behållare
Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållare för matavfall och restavfall tillhandahålls av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck ingår ej. Ni kan påverka er avgift genom att sortera ut mer förpackningar och minska ert matavfall.

Kontakta Roslagsvatten innan ni bestämmer er för vilken typ av behållare som ska nyttjas. Vi behöver föra en dialog för att få fram den bästa lösningen för er, godkännande av tömningsteknik samt att vår entreprenör kan säkerställa att tömning är möjlig.

Container Abonnemang med utsortering av matavfall
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande sopbil. Containern tillhandahålls av abonnenten.
Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan hämtas från 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall eller godkänd kompost.

Container Abonnemang för osorterat avfall
Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande sopbil. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.

Lastväxlarcontainer
Tömning av restavfall/osorterat avfall i container med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. Entreprenör kan neka borttransport i de fall lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent. Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens entreprenör innan tömning kan påbörjas.

Säckabonnemang, storkökssäck
Tjänsten gäller endast befintliga abonnemang. Inga nya abonnemang kan tecknas. Abonnenten tillhandahåller säck.

Här hittar du priser för alla tjänster

Dela sidan via e-post