Dagens öppettider: ÅVC
Vaxholms återvinningscentral13.00 - 19.00
Österåker: Brännbackens återvinningscentral10.00 - 19.00
Ingmarsö Återvinningscentral15.00-19.00
Se alla öppettider

Frågor och svar

Fakturan skickas ut kvartalsvis. 
Månadsskiftet februari - mars
Månadsskiftet maj - juni
Månadsskiftet augusti - september
Månadsskiftet november – december

NY AVLÄSNING
När en ny mätarställning registreras hos oss uppdateras din beräknade årsförbrukning. På din faktura debiteras dels den nya beräknade förbrukningen för perioden som fakturan avser samt görs en justering av mellanskillnaden mellan tidigare debiterad förbrukning och faktisk förbrukning. I länken nedan hittar du ett exempel på hur det kan se ut på fakturan.
Fakturaförklaring

Om förbrukningen verkar ha gått upp och du inte känner till orsaken.  Kontrollera så det svartakugghjulet på vattenmätaren står still när alla kranar är stängda. Snurrar kugghjulet finns det något som drar vatten. Vanliga orsaker till en okänd ökad förbrukning kan vara en läckande WC, trasig säkerhetsventil på varmvattenberedaren, ett bevattningssystem som förbrukar mer vatten än man tänkt eller en droppande kran. En droppande kran kan förbruka 100 liter vatten per dygn.
 

NY VA-TAXA
Från 2024-01-01 gäller ny taxa för kommunalt vatten och avlopp i samtliga kommuner. Här hittar du information om din kommuns aktuella VA-taxa 
VA-taxa och bestämmelser

Från 2024-04-10 gäller ny taxa för avfall i Österåkers kommun och från 2024-05-21 i Vaxholms kommun. Den nya taxan medför en brytpunkt på fakturan där ni debiteras för den föregående taxan fram tills datumet då den nya taxan börjar att gälla. Detta resulterar i en extra rad för respektive avgift där det görs en justering av taxan. Här hittar du information om de nya avfallstaxorna.

En avläsning av vattenmätaren ska göras minst en gång per år då den förbrukning du debiteras på baseras på din senaste avläsning. Läs gärna av vattenmätaren med jämna intervaller så får en mer rättvisande faktura.  Läs mer om hur du läser av vattenmätaren här:

Bild
Vattemätare. Fotografi

De nya avgifterna för avfall och återvinning hittar du här.

Vid ett ägarbyte ska du göra ett ägarbyte av ditt abonnemang. Genom att använda vår e-tjänst får vi tillgång till namn och personuppgifter på den nya fastighetsägaren. Om du har en vattenmätare ska den läsas av på flyttdagen och meddelas Roslagsvatten via e-tjänsten. Den nya ägaren behöver inte lämna några ytterligare uppgifter men det är bra att kontrollera första fakturan så att avläsning och personuppgifter stämmer.

Här hittar du instruktion om hur du ska göra.

Här hittar du e-tjänsten.

Om du inte vill få din faktura från oss till Kivra så kan du ändra det i inställningarna i Kivra. 

Efter det kommer dina fakturor på post istället. Ångrar du dig sedan är det bara att ändra inställningen.

Vad vill du göra?

Logga in

Logga in på Mina sidor. Där kan du se ditt engagemang hos oss.

Mina sidor

Återvinningscentraler

Här hittar du information om våra ÅVC:er.

Adresser och öppettider

Självservice

På självservicesidan hittar du länkar till våra blanketter och e-tjänster.

Självservice