Bild på våg

Vårt uppdrag

Vår historia

Roslagsvatten AB startade 1989 genom att VA-verksamheten i Österåker bolagiserades. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun varpå dotterbolagen Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB bildades. Från 1/1 2003 ingår VA-verksamheten i Knivsta kommun och från 1/4 2004 ingår VA-verksamheten i Vallentuna kommun enligt samma modell. 2010 tog vi även över avfallsverksamheten i Österåkers kommun, och 2011 i Vaxholm. Från 1/5 2014 ingår även Ekerös VA-verksamhet.

Några årtal

1989 En vision om en ny sorts VA-lösning tar form. Österåker bildar Sveriges första kommunägda VA-bolag, Roslagsvatten AB.

1994 Vaxholmsvatten AB bildas och Vaxholms kommun blir delägare i Roslagsvatten.

2001 Täby blir den första kommunen som anlitar Roslagsvatten för en separat tjänst: kundservice.

2002 Danderyd blir den andra kommunen som anlitar kundservice.

2003 Knivstavatten AB bildas och Knivsta kommun blir delägare i Roslagsvatten.

2004 Vallentunavatten AB bildas och Vallentuna kommun blir delägare i Roslagsvatten.

2009 Ansvarar för extern slamhantering i Vaxholm

2010 Ansvarar för extern slamhantering i Österåker

2010 Ansvarar för avfallshantering i Österåker

2011 Ansvarar för avfallshantering i Vaxholm

2014 Ekerövatten AB bildas och Ekerö kommun blir delägare i Roslagsvatten

Dela sidan via e-post