Bild på man som drar avloppsslang

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt, behöver du som fastighetsägaren själv ordna en avloppslösning. För att avloppsanläggningen ska fungera och slammet omhändertas på ett miljövänligt sätt så måste alla enskilda avlopp tömmas regelbundet. Miljö- och hälsoskyddsenheten i kommunen beslutar om tömningsintervallet för din anläggning.

Bild
Bild på när en slambrunn (enskilt avlopp) töms
Dela sidan via e-post