Vaxholms Överföringssystem

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.


Många alternativ har utretts under 10-15 års tid och våren 2021 fattade kommunfullmäktige i både Vaxholms och Österåkers kommuner beslut om att samarbeta kring ett gemensamt avloppsreningsverk. I planen ingår att lägga ner Blynäs avloppsreningsverk och ersätta det med en pumpstation och en sjöledning (även kallat VÖS – Vaxholms Överföringssystem) som ansluts till det nya avloppsreningsverket som kommer att byggas i Margretelund, Österåkers kommun. 

Sjöledningen för delsträckan Blynäs-Engarn har förekommit även i andra alternativ som diskuterats, och i samband med VA-utbyggnaden för Storäng, Resarö, detaljprojekterades sjöledningen för denna sträcka och landföringen i Engarn byggdes.

I samband med besluten om ett nytt reningsverk i Margretelund togs även en preliminär tidplan fram för nedläggning av Vaxholms och Österåkers mindre reningsverk, som är inkluderade att rymmas i Margretelund. Eftersom Kullöns reningsverk är i dåligt skick beslutades att nedläggning och omkopplingen av avloppsvattnet, som hanteras i detta verk, ska ske i samband med eller i relativt nära anslutning till inkopplingen av sjöledningarna från Blynäs till Margretelund.
 

Bild
Bild på vattenledning som ligger i vattnet. Överföringsledning.

Exempel på sjöledning som kommer att placeras på havsbotten mellan Vaxholm och Margretelund. Arbetet beräknas pågå 2023-2026.
 

Dela sidan via e-post