Bild på man som drar avloppsslang

Enskilt avlopp/slam

Sugledning för slamtömning

Ny anläggning

Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats alternativt båtens angöringsplats och placering av din nya anläggning är mer än 10 meter behöver du installera en sugledning.

Befintlig anläggning

Har du redan har en enskild avloppsanläggning som kräver lång slangdragning kan du av arbetsmiljöskäl behöva installera en sugledning, i så fall blir du kontaktad av Roslagsvatten. Du kan även själv välja att installera en sugledning för att minska kostnaden för extra slangdragning.

Installationsanvisningar

När du installerar sugledningen är det mycket viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen att haverera vid tömning.

När du ska anlägga en sugledning kan du antingen välja en lös sugslang som läggs ut inför varje tömningstillfälle eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Är du osäker på var sugleningen skall installeras, kontakta kundservice för hjälp.

Klicka på bilden för att förstora

 1. Väljer du en lös sugledning som du lägger ut inför slamtömning ska det vara en armerad 3 tums slang (76 mm) avsedd för ändamålet. Tänk på att slangen ofta kan röra på sig med stor kraft vid slamtömningen, placera därför slangen med omsorg så att blommor, bilar, grillar med mera inte tar skada. 
   
 2. Väljer du att gräva ner sugledningen ska den ha en diameter på 3 tum kompatibel med slamkopplingarna (likadan som lös sugledning).
   
 3. I änden av sugslangen mot det enskilda avloppet monteras en Han-koppling (M42 slangsockel KVS 76 mm).
   
 4. I änden närmast tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42 Slangsockel KMS 76 mm). Det är denna koppling som sedan kopplas till slambilen.
   
 5. När du köper slang tänk på att ta någon/några extra meter slang så den når ner i botten av det enskilda avloppet. 

  Väljer du en fast sugledning skall du placera en extra bit slang vid det enskilda avloppet som kopplas på sugledningen och når ända ned till botten. 

  Den extra sugslangen ska då vara försedd med en han- och en honkoppling i vardera änden..
   
 6. Markera tydligt ut det enskilda avloppet och kopplingspunkterna med skyltar för tömningspersonalen. Du kan beställa markeringsskyltar hos Roslagsvattens kundservice. Montera markeringsskylten/skyltarna på ca 1 meters höjd så syns den tydligt i både hög växtlighet och djup snö.
   
 7. För att minska risken för dålig lukt på grund av slam som ligger kvar i sugslangen kan du placera en hink med vatten i vid anläggningen. Efter tömning används vattnet för rengöring av sugslangen. 

  Det finns även lock att köpa till sugslangen som förhindrar lukt men också att föremål, djur/ insekter samt fukt kommer in i slangen. På kopplingen som är närmast slamanläggningen sätter man ett M42 Lock (Hona) KXM 76 mm. På kopplingen som är närmast fordonet sätter man ett M42 Lock (Hane) KXV 76 mm.

Ytterligare saker att tänka på:

När du har installerat en sugledning är det bra om du informerar kundservice så att vi vet om att den finns och skall nyttjas.

PDF för utskrift 

 

Dela sidan via e-post