Egen sugledning

Ny anläggning

Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats alternativt båtens angöringsplats och placering av din nya anläggning är mer än 10 meter behöver du installera en sugledning.

Befintlig anläggning

Har du redan har en enskild avloppsanläggning som kräver lång slangdragning kan du av arbetsmiljöskäl behöva installera en sugledning, i så fall blir du kontaktad av Roslagsvatten. Du kan även själv välja att installera en sugledning för att minska kostnaden för extra slangdragning.

Installationsanvisningar

När du installerar sugledningen är det mycket viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen att haverera vid tömning.

När du ska anlägga en sugledning kan du antingen välja en lös sugslang som läggs ut inför varje tömningstillfälle eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Är du osäker på var sugleningen skall installeras, kontakta kundservice för hjälp.

Klicka på bilden för att förstora

 

Illustration på hur egen sugledning ska installeras
 1. Väljer du en lös sugslang som du lägger ut inför slamtömning rekommenderar vi en 3” (76mm) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Tänk på att slangen ofta kan röra på sig med stor kraft vid slamtömning, placera därför slangen med omsorg så att blommor, bilar, grillar mm inte tar skada.
   
 2. Väljer du en fast sugledning bör den ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med slamkopplingarna. Det är inte lämpligt att ha olika dimensoner på sugledningen eftersom det då blir större belastning på den smalare biten och risken för haveri ökar.

  Den fasta sugledningen kan antingen vara en armerad sugslang avsedd för ändamålet eller en plastledning. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
   
 3. I änden av sugslangen mot slamanläggningen monteras en Han-koppling (M42 slangsockel KVS 76 mm).
   
 4. I änden närmast tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42 Slangsockel KMS 76 mm). Det är denna koppling som sedan slamtömmaren kopplar sin egen slang på.
   
 5. När du köper slang tänk på att ta någon/några extra meter slang så slamtömmaren når ner i botten av anläggningen vid tömning och kan arbeta med eventuell slamkaka.
  Väljer du en fast sugledning skall du placera en extra bit slang vid anläggningen som slamtömmaren kopplar på sugledningen. Den extra sugslangen ska då vara försedd med en han- och en honkoppling i vardera ände.

  Det är viktigt att den änden som ska ner i anläggningen vid tömning är helt rak. Om slangen är böjd kan det bli svårt att utföra tömningen. Enklast är att man vid förvaring fixerar den yttersta delen av slangen helt rak, slangen blir då med tiden helt rak. Detta kan t.ex. göras genom att ett träskaft förs in ca 1,5-2 meter i slangen eller att slangen fixeras mellan två tyngder.
   
 6. Markera tydligt ut anläggningen och kopplingspunkterna för tömningspersonalen. Du kan beställa markeringsskyltar hos Roslagsvattens kundservice. Montera markeringsskylten på ca 1 meters höjd så syns den tydligt i både hög växtlighet och djup snö.
   
 7. För att minska risken för dålig lukt på grund av slam som ligger kvar i sugslangen kan du placera en hink med vatten i vid anläggningen. Efter tömning används vattnet för rengöring av sugslangen.

  Det finns även lock att köpa till sugslangen som förhindrar lukt men också att föremål, djur/insekter samt fukt kommer in i slangen. På kopplingen som är närmast slam­an­läggningen sätter man ett M42 Lock (Hona) KXM 76 mm. På kopplingen som är närmast fordonet sätter man ett M42 Lock (Hane) KXV 76 mm.

Ytterligare saker att tänka på:

Undvik om möjligt att placera slangen så att ”svackor” eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.

Om du har ett minireningsverk som ska återfyllas med vatten efter tömning och måste slang och kopplingar vara anpassade för ändamålet och gå att trycka vatten igenom. Säkerställ att kopplingar och rörskarvar sitter fast ordentligt.

För att förlänga åldern på din sugslang som inte är nedgrävd rekommenderar vi att hålla den borta från solens UV-strålning när den inte används. Du kan tex täcka slangen med en presenning eller förvara den under verandan.
 

 

När du har installerat en sugledning är det bra om du informerar kundservice så att vi vet om att den finns och skall nyttjas.

PDF för utskrift