Bild på soptunnor vid hus

Avfall

Renhållningsordning och bestämmelser

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi ser bland annat till att din soptunna töms, att du kan lämna grovavfall på återvinningscentralen och att allt material vi samlar in tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Som stöd i det arbetet har vi kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa som vi förhåller oss till.

Välj kommun:

Dela sidan via e-post