Bild på våg

Vårt uppdrag

Titta närmare på hur vi jobbar

Är du nyfiken på hur vi jobbar?

I Roslagsmodellen slår vi ihop all samlad kunskap och alla resurser som finns inom företaget. På det viset blir vi både klokare och mer kostnadseffektiva för våra ägarkommuner. Man betalar också bara för de tjänster man använder.

Samhällsbyggande

Vår projekteringsavdelning tar fram rätt underlag för planerade investeringar. Helhetsperspektiv, ansvarstagande och kvalitet är alltid centralt för oss.

Kommunikation

Vi har en egen kommunikationsavdelning och arbetar strategiskt och långsiktigt med våra ägare, kommuner och kunder.

Projekthantering

Vår kunniga projektavdelning håller ordning på små och stora projekt och ser till att de drivs framåt med kvalitet inom rätt budget och med rätt leveranstid.

Avfall

Roslagsvatten samverkar med kommuner, entreprenörer och hela regionen för att uppfylla de gemensamma målen när det gäller avfall. Vi arbetar också med en hållbar avfallshantering, bland annat genom återvinning.

Kundservice

Vårt mål är att både våra ägarkommuner och slutkonsumenten ska känna att vi är tillgängliga och kompetenta. Vår duktiga kundservice kan hantera frågor om vatten och avlopp, avfall och fakturärenden.

Miljö

Roslagsvatten bidrar till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål inom VA och avfall. Vi arbetar med att ständigt förbättra verksamheten och underlätta för våra kunder att vara miljövänliga.

Juridik

Vi har egna jurister som håller oss uppdaterade om den gällande lagstiftningen och ser till att vi följer den i hela verksamheten.

Ekonomi

Vi är stolta över att ha varit med om att utveckla standarden för svensk VA-ekonomi! Genom att utveckla redovisnings- och finansieringsmetoder har vi kunnat skapa större ekonomiskt utrymme för investeringar och underhåll.

Krishantering och beredskap

På Roslagsvatten är vi väl förberedda om det inträffar något oförutsett som till exempel en vattenläcka.

Produktion

Vi arbetar ständigt med att förbättra och underhålla våra anläggningar och ledningsnät, liksom att bygga om VA-nät i sommarstugeområden.

Dela sidan via e-post