Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Det innebär att du ska ringa direkt till entreprenören efter klockan 16 och på helger. Notera: På fastland kan du beställa en akut tömning som utförs inom 24 respektive 6 timmar. I skärgården utförs akut tömning inom 24 timmar. 

Journummer

Det innebär att du ska ringa direkt till entreprenören efter klockan 16 och på helger.

Journummer för slam fastland: 0708531050

Journummer för slam skärgård: 0721945486

 

Akuttömning

Akuttömning inom 6 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar skärgård

Anläggning 0-3 kbm

5 500 kr

3 700 kr

14 000 kr

Anläggning 3,1-6 kbm

5 900 kr

4 100 kr

14 400 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

1 050 kr

700 kr

1 750 kr

Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare (samtidig tömning)

4 300 kr

2 800 kr

3 000 kr

Bomkörning, när tömning inte möjlig

530 kr

530 kr

1 600 kr

Här hittar du fullständig prislista

 

Akuttömning

Akuttömning inom 6 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar fastland

Akuttömning inom 24 timmar skärgård

Anläggning 0-3 kbm

5 700 kr

3 600 kr

12 000 kr

Anläggning 3,1-6 kbm

6 600 kr

4 500 kr

13 500 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

500 kr

500 kr

950 kr

Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare (samtidig tömning)

500 kr

500 kr

900 kr

Bomkörning, när tömning inte möjlig

790 kr

790 kr

2 000 kr

Här hittar du fullständig prislista