Förpackningsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar detta efter att regeringen beslutade om en förändring i förordningen om förpackningsinsamlingen. 

Senast 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna lämna förpackningar för återvinning på ett sätt som är lika enkelt som hushåll i dag lämnar sitt matavfall och restavfall på. Syftet till lagändringen är ökad service samt enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll som i sin tur gör att mer avfall kan materialåtervinnas.

Roslagsvatten ansvarar för avfallshanteringen i Vaxholm och Österåker kommun och har i uppdrag att utforma ett nytt närsorterat insamlingssystem för mat- och restavfall, tidningar (returpapper) samt glas-, papper-, plast- samt metallförpackningar. 

Återvinningsstationerna finns kvar och kommer fortsatt finnas kvar efter det nya insamlingssystemet är på plats, dock kanske inte på samma plats eller i samma utsträckning. 

 

Olika typer av förpackningar så som färgat och ofärgat glas, metall, tidningar, plast och papper

Hur långt har vi kommit?

Det är nu beslutat hur det närsorterade insamlingen ska utformas i Vaxholm och Österåker kommun för att möta lagändringen på fastlandet och de öar som har broförbindelse eller bilfärja. Däremot har insamlingen från skärgården andra förutsättningar och utredning pågår kring hur insamlingen ska utformas för att kunna erbjuda samma service på öar som saknar förbindelse med bro eller bilfärja.

Arbetet med att införa ett nytt insamlingssystem tar tid. Dels på grund av att Roslagsvatten har pågående avtal med olika entreprenörer som hämtar och tömmer hushållsavfallet vilkas kontrakt måste löpa ut innan nya avtal kan påbörjas men dels också för att det tar tid att få fram och leverera nya kärl och bilar som behövs för det nya insamlingssystemet. Det är ett gediget arbete och därför kommer utrullningen av det nya insamlingssystem ske stegvis där berörda områden kommer bli informerade i god tid.

Tillsvidare ska du fortsatt göra som du gör idag, rest- och matavfallet lämnar du i dina kärl medan förpackningar tar du till återvinningsstationen.  
 

För dig som bor på fastlandet

Din bostadsförening behöver välja en entreprenör som är godkänd av Roslagsvatten. Befintliga avtal blir ogiltiga 1 januari 2024. Här hittar du de godkända entreprenörer vi skrivit avtal.

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss.
 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni såklart fortsätta använda dem. Tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen. Om din nuvarande entreprenör inte är godkänd av oss behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. 
 • Du fortsätter ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista.
 • För ändringar av ditt abonnemang eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling. 2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar. Här hittar du de godkända entreprenörer vi skrivit avtal.
 

Bra att veta:

 • Insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer utföras av våra godkända insamlingsentreprenörer.
 • Varje entreprenör sätter sin prislista och sköter faktureringen. Priset begränsas dock av en maxtaxa per tömt kärl som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Övriga tjänster regleras inte av kommunen.
 • Vi kommer att betala ut en sorteringspremie för varje hushåll i flerbostadshuset eller samfällighet som är anslutet till det fastighetsnära insamlingssystemet och som har inkommit med bekräftelse till oss att fastigheten har infört fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • Sorteringspremien grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Mer information om sorteringspremien kommer vi informera om under senhösten.
 • Ett tips är att ta höjd för införandet om ni behöver göra om era avfallsutrymmen på grund av matavfallsobligatoriet.
 • Har du fastigheter i andra kommuner? Då kan det vara andra regler som gäller för dessa.
 • Ta gärna hjälp av: Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”

Vad är sorteringspremie?
Fastighetsägare i flerbostadshus/samfälligheter med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetalt från Roslagsvatten. Sorteringspremien motsvarar den fasta ersättningsnivån satt av Naturvårdsverket (NFS 2023:14 ) per hushåll för den period under året som hushållen har varit anslutna till den fastighetsnära förpackningsinsamlingen. Sorteringspremien kommer att betalas ut retroaktivt i samband med efterföljande års första faktura.

Sorteringspremien grundar sig på de fraktioner som samlas in. 
Vid ändring av insamlingsfraktioner har fastighetsägare skyldighet att anmäla detta till Roslagsvatten genom att göra en ny anmälan via länken nedan.

Den maximala ersättningen per år och per hushåll enligt gällande ersättningsföreskrift NFS 2023:14:

Papper/Kartong: 104 kr/år och hushåll
Plast: 116kr/år och hushåll
Glas: 47 kr/år och hushåll
Metall: 23 kr/år och hushåll
__________________________________
Totalt: 290 kr/år och hushåll

Exempel:
Fastighetsägare med 50 hushåll som erbjuder sina boende fastighetsnära insamling av alla förpackningsfraktioner (papper/kartong, plast, glas och metall) och som inför insamling från 1 april kommer då få ersättning för perioden 1 april t o m 31 december 2024 motsvarande = 219 kr * 50 hushåll = 10 960 kr.

Här kan du anmäla din BRF/samfällighet för sorteringspremien.

För boende i småhus som exempelvis villa, radhus, parhus kommer få nuvarande kärl, ett för restavfall och ett för matavfall, blir ersatta med två stycken fyrfackskärl i vilken det kommer att gå att sortera åtta fraktioner; mat- och restavfall, tidningar (returpapper) samt papper-, plast-, metall-, samt färgade och ofärgade glasförpackningar. Boende kommer att bli informerade i god tid när utställ av de nya kärlen planeras att ske samt när insamlingen med det nya systemet planeras att påbörjas.

För dig som bor i skärgården utan fast förbindelse

Förutsättningarna för att ta hand om avfallet i skärgården är unika och utmanande. Ambitionen är att möjliggöra en modern, robust och effektiv avfallshantering med hög servicenivå i skärgården som går i linje med den ändrade förordningen om förpackningsinsamlingen. Utredning om hur insamlingen i skärgården ska bäst utformas pågår och som en del i utredningsarbetet kommer Roslagsvatten att hålla dialogmöten med berörda skärgårdsbor under augusti månad. Du som är berörd kommer att få en inbjudan till dialogmöte via brev i din brevlåda.

Du hittar mer information om avfallshantering i skärgården och inbjudan till dialogmöte här.
 

Felanmäl återvinningsstation

Fullt eller skräpigt på återvinningsstationen? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas. Du anmäler enklast behov av tömning eller renhållning genom att fylla i formuläret nedan. Du kan även ringa in din anmälan på Tel. 08-540 835 00. Viktigt att du anger stationens ID-nummer som du hittar på stationens TACK-skylt.

Här hittar du återvinningsstationer och kan skicka in felanmälan.

Här kan du läsa mer om den nya förordningen

Information hos Avfall Sverige om förpackningsinsamling
Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

Dela sidan via e-post