Bild på våg

Styrelser

Vallentunavattens styrelse

Styrelsemedlemmar utsedda av Vallentuna kommun

Bo Landström, ordförande

Per-Everth Staff, vice ordförande    

Sven-Olof Ekström, ledamot

Michel Louis, suppleant

Jessica Johnson, suppleant        

Adam Westerberg, suppleant

 

Staffan Modig, lekmannarevisor

Thomas Arctaedius,lekmannarevisorssuppleant 

 

Revisionsbolag                     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    
Niclas Bergenmo, Huvudansvarig revisor
 

Dela sidan via e-post