Inställd infoträff

På grund av sjukdom behöver vi tyvärr ställa in vår infoträff på Alceshuset idag. Nästa tillfälle att träffa oss och prata VA-frågor och matavfall äger istället rum torsdagen den 2:a november.