Ska du bygga ett attefallshus eller bolundare

Sedan 2 juli 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 m2 stor komplementbostad, ett så kallat attefallshus eller bolundare  (30 m2 sedan 1/3 2020). Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

 

Bild
Skiss på hur Attefallshus ska anslutas

 

Skicka in en VA-anmälan till Roslagsvatten i god tid före byggstart.

En faktura för tillkommande lägenhetsavgift skickas ut och ska vara betald innan inkoppling.

Ritning över ledningsdragningen ska skickas in till Roslagsvatten.

Anmäl att bygget är klart till nyanslutning@roslagsvatten.se och om eventuellt ytterligare vattenmätare ska installeras.

Relaterade blanketter