Enskilt avlopp

Det är Ekerö kommun som ansvarar för hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk med hjälp av Relita Industri & Skadeservice AB.

Läs mer om slamhantering här.