Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enskilt avlopp

Det är Ekerö kommun som ansvarar för hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk med hjälp av Relita Industri & Skadeservice AB.

Läs mer om slamhantering här.