Våra reningsverk

Vart tar vattnet vägen när du diskat, duschat eller spolat på toaletten? Det vet vi!

Roslagsvatten har hand om 21 avloppsreningsverk i våra 5 kommuner. Förutom våra egna verk, sköter vi också driften av ytterligare 3 stycken. Det minsta verket är dimensionerat för 40 personer och det största för 40 000.

Vi tar regelbundet prover på ledningsnätet, när avloppsvattnet når reningsverket, under reningens gång och vid utloppet.

Här renas vattnet där du bor

På Ekerö ansvarar vi för 6 reningsverk: Ekebyhov, Kungsberga, Stenby, Munsö Söderby, Munsö Kyrkby och Vifärna. Tillsammans har dessa reningsverk kapacitet för att behandla avloppsvatten från 26 500 personer. Idag är ca 17 000 personer anslutna.