Tomtens planering

Tomtens planering påverkar hur dagvattnet rinner.

Publicerad

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i bland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten - men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

Publicerad