Skadeanmälan

Om du har drabbats av en vattenskada som orsakats av vår verksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Publicerad
2022-03-30

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avlopps- och dagvattennäten, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Publicerad
2021-01-10