Skadeanmälan

Om du har drabbats av en vattenskada som orsakats av vår verksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Publicerad

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avlopps- och dagvattennäten, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Publicerad