Skadeanmälan

Om du har drabbats av en vattenskada som orsakats av vår verksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Publicerad
2022-03-30