Information om vinteruppställningsplats för avfallskärl

Vintern närmar sig och vi vill påminna dig som tidigare har haft vinteruppställningsplats för dina avfallskärl och har åretruntabonnemang att placera ditt avfallskärl på vinteruppställningsplatsen från och med vecka 46

Om väglaget tillåter kommer avfallshämtningen återupptas på den ordinarie platsen från och med vecka 15.
Om vintern börjar tidigare eller håller i sig längre kan perioden komma att förändras. De fastigheter som berörs av detta kommer i så fall informeras på vår hemsida.

Om du har ett sommarabonnemang som sträcker sig mellan april-oktober så berörs du inte av detta. Du kommer få ditt avfall hämtat vid ordinarie hämtplats under hela perioden. 

Varför uppställningsplats under vintertid?
Sopbilen kan ha svårt att köra fram till din fastighet under vintern. Förutom halt väglag kan det vara regn eller snösmältning som ställer till det då vägen kan vara för mjuk och riskera ge vika för sopbilen. För att säkerställa hämtning och undvika risken för skador på fordon, väg eller privat egendom behöver därför avfallskärlet placeras på annan plats under denna period.

Mer information om avfallshantering hittar du på roslagsvatten.se
Om du är osäker på var du har din vinteruppställningsplats är du välkommen att kontakta vår kundservice. 
 


Vintern närmar sig och vi vill påminna dig som har åretruntabonnemang att från och med vecka 45 ska du slänga ditt rest-och matavfall i de gemensamma kärlen.

  • Samtliga helårskunder med tömning varannan vecka får tömt som vanligt måndag vecka 45 på sina sopkärl vid ordinarie hämtplats. 
  • Kunder med tömning var 4:e eller 8: vecka får även tömt måndag vecka 45 vid sin ordinarie hämtplats. 

Det finns två uppställningsplatser för vinterkärlen i Grundvik. 

  • Korsningen Grundviksvägen/Johannesdalsvägen 
  • Grundviksbrygga 

Om väglaget tillåter kommer avfallshämtningen återupptas på den ordinarie platsen från och med vecka 15.
Om vintern börjar tidigare eller håller i sig längre kan perioden komma att förändras. De fastigheter som berörs av detta kommer i så fall informeras på vår hemsida.