Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Avfall och återvinning

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Hjälp oss att sortera dem rätt, så kan det mesta återvinnas. Vi tar hand om dina hushållssopor och ansvarar också för Återvinningscentralen där du bor. Välkommen!

Sortera ditt matavfall

Ge matresterna nytt liv!

Med din hjälp kan potatisskal och kaffesump förvandlas till biogas och ny näring. 

Länk till hur du sorterar ditt matavfall

Sophantering

Sopor blir ny energi

Dina sopor blir fjärrvärme, biogas och biogödsel till våra åkrar.

Länk till Din sophantering

Återvinningscentralen

Släng dina sopor här!

På Brännbacken kan du lämna det mesta, allt från grenar till miljöfarligt avfall. 

Länk till Brännbacken

Sopberg

Minska ditt avfall

Det bästa vi kan göra för miljön är att minska vårt avfall. Här finns tips på hur.

Länk till Minska ditt avfall