Beställa hämtning av elavfall, farligt avfall och grovavfall

Har du elavfall, farligt avfall eller grovavfall att slänga, så lämnar du det enklast på Brännbackens Återvinningscentral. Vill du få avfallet hämtat från din tomtgräns kan du beställa en hämtning genom att kontakta vår kundservice.