Företag Österåker

Är du företagare? Tänk på att Roslagsvatten inte har skyldighet att ta emot vatten som avviker från det som normalt kommer från hushåll. Det innebär att vattnet som avleds till spillvattennätet ska vara behandlingsbart, alltså inte innehålla något som förorenar vattnet eller slammet eller som skulle kunna störa processerna i reningsverket.