Övrig information

Entreprenör: Entreprenören som utför arbetet är Häv & Gräv i Östergötland AB.

Trafik: Under arbetet kan vi behöva stänga av vissa vägar in i närliggande bostadsområden, men vi ser alltid till att det finns alternativa vägar att ta. Skyltar med hänvisning kommer att finnas.

Sprängning: Under arbetet kommer sprängning förekomma. Vi ber alla att respektera avspärrningar och hänvisningsskyltar. 

Arbetstider: Arbetet kommer utföras måndag-torsdag mellan klockan 07:00-21:00. Sprängningsarbeten utförs måndag-torsdag klockan 07:00-16:00.