Våra reningsverk

Vart tar vattnet vägen när du diskat, duschat eller spolat på toaletten? Det vet vi!

Roslagsvatten har hand om 21 avloppsreningsverk i våra 5 kommuner. Förutom våra egna verk, sköter vi också driften av ytterligare 3 stycken. Det minsta verket är dimensionerat för 40 personer och det största för 40 000.

Vi tar regelbundet prover på ledningsnätet, när avloppsvattnet når reningsverket, under reningens gång och vid utloppet.

Här renas vattnet där du bor

I Österåker har vi ansvaret för 7 reningsverk: Margretelund, Skärgårdsstad, Linanäs, Roslagskulla, Rydbo och Mellansjö. Förutom våra egna verk sköter vi också driften av reningsverket vid Åsättra förskola. Totalt behandlar dessa anläggningar avloppsvatten från ca 32 650 personer.