Returpapper är ett kommunalt avfall

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar enligt definitionen är tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

Avlämning vid återvinningsstation (ÅVS) för privathushåll - inget har ändrats och returpappret kan lämnas som tidigare på FTI-stationer och singelstationer.

Fastighetsnära insamling (FNI) i Flerbostäder/verksamhet – kan teckna avtal med en av våra auktoriserade entreprenörer:

 

För dig som bor i Skärgården

Platser för återvinning av glasförpackningar och returpapper i skärgården | Roslagsvatten