Knivsta

Vattenläcka Lovisedalsvägen

Rapporterat: Mon, 2021-04-12 16:04
Plats: Nedanför pumpstationen mot ån
Status: Arbete avslutat

 

2020-11-04 kl. 14.00

Läckan är nu åtgärdad och vattnet påsläppt igen.

Tack för visad hänsyn !

 

2020-11-03 kl. 20:00

Vi har en vattenläcka vid pumpstationen vid Lovisedalsvägen ner mot ån. Vattentillförseln till fastighetsägare längs Lovisedalsvägen har reduserats inför lagningen av läckan. Någon kan vara utan vatten.

Reparationsarbetet kommer att påbörjas under onsdagen.