Österåker

Försenad sophämtning i Österåker

Rapporterat: Mon, 2022-01-24 11:01
Plats: Österåker
Status: Arbete avslutat

Vi har problem med sophämtningen i Österåker på grund av halka. Följande vägar är berörda:

Brytarvägen
Fiskare Gustavs väg
Lavvägen
Leo Sundbergs väg
Notvarpsvägen
Ortdrivarvägen
Skjutarvägen 7-16
Spelarvägen
Sprängarvägen
Tipparvägen

Vi beklagar detta och arbetar för att soporna ska hämtas så fort som möjligt. 

Har du inte fått soptunnan tömd enligt ordinarie schema ber vi dig låta soptunnan stå kvar för tömning.

Information till väghållare

Tack för att du som är väghållare ser till att snöröja och halkbekämpa vägarna som sopbilen ska ta sig fram på. Tänk på att halkbekämpa ut till kanterna av vägen eftersom sopbilen är bredare än privata fordon.

Tack för hjälpen och visad förståelse!