Regler för komplementbyggnad med inkoppling till kommunalt VA

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbyggnad, exempelvis ett Attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Österåker
Publicerad