Självfall

I ett självfallsnät rinner spillvattnet till huvudstammen utan föregående pumpning. Det skiljer sig från ett system med LTA-pumpar som pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

Österåker
Publicerad
2021-04-12

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som kommer från bad, dusch, disk och toalett.

Österåker
Publicerad
2021-04-12

Avloppsvatten

Det spolas ner mycket i våra avlopp som ställer till oreda - stopp i rören, översvämningar och förorenat hav. Det vatten som finns här på jorden är samma vatten som funnits här i alla tider, så det gäller att vi tar hand om det på bästa sätt. Kiss, bajs och toapapper är varmt välkomna till avloppet. Allt annat ska tas om hand på annat sätt.

Österåker
Publicerad
2021-04-12