Dricksvattnets ursprung

Vårt vatten kommer från Mälaren och bearbetas till ett av Sveriges bästa dricksvatten.

Publicerad
2020-09-22

Vårt vatten

Vi lånar vattnet från jorden och tar hand om det så bra vi kan på vägen!

I dag distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 112 000 personer, industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och stor-Stockholm. Större delen av det vatten vi renar, släpper vi tillbaka ut i Mälaren och havet.

Publicerad
2019-01-23