Återvinning - så funkar det

Vi återvinner och återanvänder nästan alla olika typer av avfall. Mycket kan få ett nytt liv, medans andra saker är miljöfarligt och måste tas om hand på rätt sätt. Vi har gjort det enkelt för dig att sortera ditt avfall. Det mesta kan lämnas på våra återvinningscentraler.

Publicerad
2021-08-04