Rapport från IVL om HTC-biokol

Pilotförsöket vid Margretelunds reningsverk med HTC-biokol (Hydrotermisk karbonisering), som företaget C-Green har utvecklat, har tidigare avslutats. Försöket har dokumenterats i en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, som även C-Green och Roslagsvatten deltagit i.

Österåker
Publicerad

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad

Akut tömning

Om du behöver en slamtömning snabbt, så kan du beställa en "akuttömning". Den utförs då inom 24 timmar.

Publicerad