Rapport från IVL om HTC-biokol

Pilotförsöket vid Margretelunds reningsverk med HTC-biokol (Hydrotermisk karbonisering), som företaget C-Green har utvecklat, har tidigare avslutats. Försöket har dokumenterats i en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, som även C-Green och Roslagsvatten deltagit i.

Österåker
Publicerad
2023-02-15

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-01-04

Akut tömning

Om du behöver en slamtömning snabbt, så kan du beställa en "akuttömning". Den utförs då inom 24 timmar.

Publicerad
2015-10-02