Nu startar geotekniska undersökningar

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt VA-system, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer. Projektet kommer att utföras i flera etapper fram till 2026.
Nu har Tyréns startat arbetet med att utföra inmätningar och utsättningar följt av geotekniska undersökningar. Under 2022 pågår detaljprojektering.

Vaxholm
Publicerad

Vaxholms Överföringssystem

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.

Vaxholm
Österåker
Publicerad