Nu startar geotekniska undersökningar

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt VA-system, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer. Projektet kommer att utföras i flera etapper fram till 2026.
Nu har Tyréns startat arbetet med att utföra inmätningar och utsättningar följt av geotekniska undersökningar. Under 2022 pågår detaljprojektering.

Vaxholm
Publicerad
2022-02-17

Vaxholms Överföringssystem

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.

Vaxholm
Österåker
Publicerad
2021-12-16