Fryser ditt vatten?

Just nu får vi in många felanmälningar kring fruset vatten. För alla de ärenden vi besökt hittills så har problemet legat i kundernas installationer, alltså de interna vattenledningarna inne i husen.
Observera att Roslagsvatten ansvarar för vattenleverans till förbindelsepunkt (ventil vid tomtgräns), men kan bistå med felsökning om vattnet har frusit före vattenmätaren. Vi önskar att du försöker skapa dig en uppfattning om vad som gäller hos just dig innan du ringer in till oss. Här följer några tips:

 1. Kommer det vatten ur någon kran/tappställe i huset?
  -  Kommer det vatten i något krantappställe i huset så är det ett internt problem, då har det frusit
  någonstans inne i fastigheten och det ansvaret för lösning ligger hos dig som kund.
  - Saknas vatten i samtliga tappställen, Se vidare:
   
 2. Finns det värmekabel på vattnet, har du säkrat att denna är igång?
  - Värmekablar kan finnas både på interna ledningsdragningar i i din installation såväl som huvudledningen in till fastigheten. Om möjligt, känn på kabeln att den faktiskt är varm.
  - Är värmekabeln ej igång, slå på den och avvakta två timmar. Kontrollera sedan om detta löst problemet innan nytt samtal till RV.
   
 3. Befinner sig vattenmätaren i frostfritt utrymme? Är vattenmätaren hel i glaset, finns det frost på mätaren?
  - Kan man misstänka att vattenmätaren frusit anmäl det till oss så vidtar vi vidare åtgärder.
  - Observera att en frusen mätare/kopparledning kan börja läcka då den tinas.