Extra tjänster

Vi har många tjänster att erbjuda kommunens hushåll. Här är några exempel.

Extra tömning

Behöver du en extra tömning ditt sopkärl, är du välkommen att beställa det genom att kontakta vår kundservice. Kärlet töms då inom tre arbetsdagar. Detta gäller endast helgfria dagar. Till exempel, om du ringer en fredag töms ditt kärl följande onsdag. 

Kärltvätt

Vi rekommenderar att du tvättar ditt kärl regelbundet, minst en gång per år, för att kärlet inte ska lukta illa och dra till sig ohyra. Vill du ha hjälp med att tvätta ditt kärl kan du beställa en kärltvätt, mot en avgift, genom att kontakta vår kundservice.

Hämtning av grovavfall

Du som bor på fastlandet kan mot kostnad beställa hämtning av grovavfall i storsäck om 1 kbm (max 1500 kg). Det gör du genom att kontakta vår kundservice.

 

För dig som bor i småhus finns möjligheten att få ditt trädgårdsavfall hämtat. Trädgårdsavfall innebär gräsklipp och löv, växtdelar som blir över vid trädgårdsskötsel, fallfrukt, ris, grenar och kvistar. Max diameter för grenar är 5 cm. Det du lägger i trädgårdsavfallskärlet komposteras och blir till ny anläggningsjord.

Abonnemang
I abonnemanget ingår ett 370-liters kärl för ditt trädgårdsavfall som vi kör hem till dig. Kärlet tömmer vi under perioden april till mitten av november. Observera att ingen hämtning sker under juli månad. Under vintern ställer du undan kärlet.

Trädgårdskärlet töms följande veckor: 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46. Enterprenören har hela veckan på sig för hämtning. För att du ska få alla hämtningar behöver vi din beställning ca 2 veckor innan säsongen börjar.

Checklista inför tömning:
- Kärlet ska vara utställt kl. 06.00 måndag på din hämtvecka.
- Kärlet ska placeras vid tomtgränsen, eller där bilen kan stanna.
   Hjulen och handtaget som man flyttar kärlet med ska vara vänt
   utåt mot gatan.
- Kärlet ska vara väl synligt och lättåtkomligt.
- Vägen mellan kärlet och sopbilen får inte blockeras.
- Plastpåsar, plastsäckar, krukor, jord och sten får ej
   finnas i kärlet.
- Överfulla kärl töms ej. Locket på kärlet ska gå att stänga.
- Ligger det felaktigt material i kärlet kan vi tyvärr inte
   tömma kärlet.
- Diameter max 5 cm på grenar och stubbar.
- Inga lösa säckar utanför kärlet kommer att hämtas.
   Endast beställd storsäck kan användas.
- OBS! Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i ditt
   matavfallskärl.

Om du har tunga saker, dela upp ditt trädgårdsavfall på flera hämtningstillfällen. Fallfrukt kan lämnas i trädgårdskärlet i mindre mängder. Större mängder fallfrukt lämnas på Brännbackens ÅVC. Kärl som inte går att flytta för att de är för tunga kommer inte att tömmas.

 

Hämtning av trädgårdsavfall i storsäck

Hämtning av trädgårdsavfall i storsäck görs efter beställning. I avgiften ingår leverans av storsäck, hämtning och behandling. Beställ tjänsten genom att kontakta Kundservice.

Checklista för storsäck:
-    Storsäck ska vara utställd kl. 06.00 på hämtdagen.
-    Storsäck ska placeras vid tomtgränsen och vara väl
     synlig och lättåtkomligt.
-    Storsäck måste vara så placerad att den går att
     lyfta med kranbil.
-    Plastpåsar, plastsäckar, krukor, jord och sten får ej
     finnas i storsäcken.
-    Ligger det felaktigt material i storsäcken kan vi tyvärr
     inte hämta den.
-    Hämtning bokas 7 arbetsdagar i förväg.

 

Tillfälligt uppställd container

Avgifterna avser utsättning, hemtagning samt en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av trädgårdsavfallet tillkommer. Beställ tjänsten genom att kontakta Kundservice. 

Checklista för tillfälligt uppställd container:
-    Hämtning bokas 7 arbetsdagar i förväg.