Vad gäller under vintertid

Du som fastighetsägare ansvarar för att sopkärlet kan tömmas ordentligt. 

Undvik utebliven hämtning

Kyla, snö och halka – här finns samlat vad du behöver tänka på vid vinterväder för att vi ska kunna hämta ditt avfall och slamtömning.

Restavfall och matavfall

 • Skotta och halkbekämpa mellan sopbilens uppställningsplats och kärl.
 • Ploga och halkbekämpa tillfartsvägen till din fastighet, sopbilens uppställningsplats och vändplats. Vägen behöver ha en plogad bredd på minst 3,5 meter. Observera! Ploga inte upp mer utrymme än vad som har ett bärande underlag utan att sätta upp vägpinnar som markerar exakt var det bärande underlaget upphör. Om det är plogat utanför ett bärande underlag och det saknas vägpinnar riskerar chauffören att köra fast eller ner i dike och behöver bärgas för att komma loss.
 • Ta bort snö framför kärl så att de enkelt kan rullas till sopbilen.
 • Lossa soppåsar och matavfallspåsar som eventuellt frusit fast i kärl, annars finns risk att de blir kvar i kärl trots tömning.
 • Ta bort snön från locket.
 • När det är minusgrader ute finns det risk att matavfallet fryser fast i matavfallstunnan, som då inte kan tömmas av vår entreprenör. 

Slamtömning

 • Ploga och halkbekämpa tillfartsvägen till din fastighet, slambilens uppställningsplats och vändplats. Vägen behöver ha en plogad bredd på minst 3,5 meter. Observera! Ploga inte upp mer utrymme än vad som har ett bärande underlag utan att sätta upp vägpinnar som markerar exakt var det bärande underlaget upphör. Om det är plogat utanför ett bärande underlag och det saknas vägpinnar riskerar chauffören att köra fast eller ner i dike och behöver bärgas för att komma loss.
 • Skotta och halkbekämpa dragvägen för vår sugslang fram till och runt anläggning som ska tömmas och även fram till kopplingspunkter om du har egen sugledning.
 • Vid egen sugledning – ta bort snö/is från kopplingspunkter.
 • Kontrollera att kopplings- och brunnslock inte har frusit fast samt skotta fram brunnslocket.
 • Kontrollera att samtliga anläggningar, och koppling till eventuell egen sugledning, är utmärkta med vår slamskylt. Skylten ska vara tydligt märkt och vara placerad minst 1 meter ovan markytan och max 0,5 meter från brunnslock/koppling. Den ska vara väl synlig även vid djup snö och om det har snöat. Tänk på att en bristfälligt märkt, felplacerad eller utebliven skylt kan innebära en bomkörning

 • Låt blött avfall rinna av ordentligt innan det läggs i matavfallspåsen.
 • Lägg gärna lite hushållspapper i botten på din matavfallspåse, detta suger upp en del av fukten.
 • Stäng papperspåsen ordentligt innan den läggs i kärlet.
 • Matavfall som ligger löst i kärlet kan frysa fast.
 • Om du har möjlighet, låt påsen ligga ute och frysa till en stund innan den läggs i kärlet.
 • Använd endast de bruna matavfallspåsarna du hämtar ut i din livsmedelsbutik eller på Roslagsvattens kontor. 
 • Om påsarna har frusit fast i dit kärl, försök få loss dem inför tömningsdagen genom att skaka om kärlet.
 • Töm kärlet ofta, glöm inte att ställa ut kärlet varannan vecka.